تاريخ : پنجشنبه دوم مرداد 1393 | 12:23 | نویسنده : رسول |
تاريخ : چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 14:9 | نویسنده : رسول |
تاريخ : سه شنبه سی و یکم تیر 1393 | 15:12 | نویسنده : رسول |
تاريخ : دوشنبه سی ام تیر 1393 | 16:41 | نویسنده : رسول |
تاريخ : دوشنبه سی ام تیر 1393 | 12:30 | نویسنده : رسول |
تاريخ : یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 | 21:35 | نویسنده : رسول |
تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 16:39 | نویسنده : رسول |
تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر 1393 | 12:55 | نویسنده : رسول |
تاريخ : جمعه بیست و هفتم تیر 1393 | 18:33 | نویسنده : رسول |
تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 | 19:30 | نویسنده : رسول |
تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 | 15:40 | نویسنده : رسول |
تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 16:36 | نویسنده : رسول |
تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 | 13:43 | نویسنده : رسول |
تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 | 12:25 | نویسنده : رسول |
تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 12:23 | نویسنده : رسول |
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 | 4:15 | نویسنده : رسول |
تاريخ : شنبه بیست و یکم تیر 1393 | 13:39 | نویسنده : رسول |
تاريخ : شنبه بیست و یکم تیر 1393 | 12:0 | نویسنده : رسول |
تاريخ : چهارشنبه هجدهم تیر 1393 | 14:56 | نویسنده : رسول |
تاريخ : چهارشنبه هجدهم تیر 1393 | 0:8 | نویسنده : رسول |
تاريخ : سه شنبه هفدهم تیر 1393 | 9:37 | نویسنده : رسول |
تاريخ : سه شنبه هفدهم تیر 1393 | 9:34 | نویسنده : رسول |
تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 14:40 | نویسنده : رسول |
تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 2:13 | نویسنده : رسول |
تاريخ : یکشنبه پانزدهم تیر 1393 | 10:39 | نویسنده : رسول |

 

شخصی در تاریکی شب، در حال دعا با سوز و گداز الله الله می گفت

شیطان نزد آن دعا کننده آمد و گفت:

آن قدر الله الله می گویی و جواب نمی شنوی. چرا اصرار می کنی؟

این همه سوز و دعای بی اثر بس است.

آن شخص ناامید و افسرده شد و دلش شکست.

در عالم خواب حضرت خضر را دید که به او فرمود:

چه شده الله الله نمی گویی مگر از راز و نیاز پشیمان شده ای؟

آن شخص گفت: آخر هر چه می گویم، جواب نمی شنوم، بنابراین ناامید شده ام.

حضرت خضر فرمود: مگر باید جواب خدا را از در و دیوار بشنوی؟

همین که الله الله می گویی معنایش این است که

جذبه ای خدایی تو را خوانده و از جانب معشوق تو را به خود کشانده است.

                   نی، که آن الله تو، لبیک ماست
                                        آن نیاز و سوز و دردت، پیک ماست.
                  ترس و عشق تو کمند لطف ماست
                                           زیر هر یا رب تو لبیکهاست.

پس از این معانی و هشدار، فهمید آن ندا از شیطان است و نباید ناامید از حق شد

که این الله الله دلیل راه یابی و پذیرش به آن درگاه است.


موضوعات مرتبط: جملات مذهبی
برچسب‌ها: جملات زیبا درباره ی خدا , امید به خدا

تاريخ : شنبه چهاردهم تیر 1393 | 21:4 | نویسنده : رسول |
تاريخ : شنبه چهاردهم تیر 1393 | 10:52 | نویسنده : رسول |
تاريخ : جمعه سیزدهم تیر 1393 | 12:14 | نویسنده : رسول |
تاريخ : جمعه سیزدهم تیر 1393 | 10:10 | نویسنده : رسول |
تاريخ : پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 | 16:5 | نویسنده : رسول |