وضعیت یاهو

انسانم آرزوست...

[ دوشنبه بیستم خرداد 1392 ] [ 4:30 ] [ رسول ] [ ]

نان دادن، کار مردان است

خواجه عبدالله انصاری فرمود:

بدانکه، نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است 

و روزه فزون داشتن، صرفه ی  نان است 

و حج نمودن، تماشای جهان است.

اما نان دادن، کار مردان است...


برچسب‌ها: جملات زیبا انسانیت, جملات زیبا درباره انسانیت, جملات زیبا درمورد انسانیت, جملات عارفانه

[ سه شنبه بیستم دی 1390 ] [ 16:43 ] [ رسول ] [ ]

انسانیت...

روزانــه هزاران انســان به دنیــا می آینـــد ..

امــا نسل " انســانیت " در حال انقــراض است!


برچسب‌ها: جملات قصار, جملات زیبا انسانیت

[ سه شنبه بیست و دوم آذر 1390 ] [ 15:34 ] [ رسول ] [ ]