تاريخ : دوشنبه بیستم خرداد ۱۳۹۲ | 4:30 | نویسنده : رسول |

خواجه عبدالله انصاری فرمود:

بدانکه، نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است 

و روزه فزون داشتن، صرفه ی  نان است 

و حج نمودن، تماشای جهان است.

اما نان دادن، کار مردان است...


موضوعات مرتبط: جملات عارفانه ، جملات بزرگان
برچسب‌ها: جملات زیبا انسانیت , جملات زیبا درباره انسانیت , جملات زیبا درمورد انسانیت , جملات عارفانه

تاريخ : سه شنبه بیستم دی ۱۳۹۰ | 16:43 | نویسنده : رسول |

روزانــه هزاران انســان به دنیــا می آینـــد ..

امــا نسل " انســانیت " در حال انقــراض است!


موضوعات مرتبط: جملات قصار
برچسب‌ها: جملات قصار , جملات زیبا انسانیت

تاريخ : سه شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۰ | 15:34 | نویسنده : رسول |